anh27phuong11 7/7/2023 12:26:41 AM

Cho tam giác ABC vuông ở A , góc C=30 độ, BC=10cm.
a, Tính độ dài cạnh AB,AC
b, Kẻ từ A các đường thẳng AM,AN lần lượt vuông góc với các đường phân giác trong và ngoài của góc B. Chứng minh MN // BC và MN=BC
c, Chứng minh tam giác MAB đồng dạng với tam giác ABC. Tìm tỉ số đồng dạng
vẽ hình nx nhé. mình cần gấp ạ