Học phí dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội
7/6/2023 12:10:54 PM
manhhai262 ...

Học phí dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Theo lộ trình tăng học phí hàng năm, trường áp dụng mức tăng khoảng 10%. Dự kiến học phí năm 2023 có đơn giá tín chỉ từ 320.000 VNĐ đến 825.000 VNĐ.

Học phí năm 2022 – 2023 của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Mức học phí mới được nhà trường tăng mạnh, tương đương từ 16-82 triệu đồng/năm. Cụ thể như sau:

Các ngành thuộc hệ Tiêu chuẩn

Các ngành học

Mức học phí/năm học

Khoa học Xã hội Nhân văn

Triết học

Tôn giáo học

Lịch sử

Địa lý

Thông tin – thư viện

Lưu trữ học

16.000.000 VNĐ

(nhưng trong năm 2022-2023, ngành này được Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 35% học phí, nên chỉ còn 13.000.000 VNĐ)

Giáo dục học

Ngôn ngữ học

Văn học

Văn hóa học

Xã hội học

Nhân học

Đông Phương học

Việt Nam học

Quản trị văn phòng

Công tác xã hội

Quản lý giáo dục

Tâm lý học giáo dục

Quản lý thông tin

Đô thị học

18.000.000 VNĐ

Quan hệ quốc tế

Tâm lý học

Báo chí

Truyền thông đa phương tiện

20.000.000 VNĐ

Các ngành Ngôn ngữ, Du lịch

Ngôn ngữ Italia

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

Ngôn ngữ Nga

19.200.000 VNĐ

(nhưng trong năm 2022-2023, ngành này được Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 35% học phí, nên chỉ còn 15.600.000 VNĐ)

Ngôn ngữ Pháp

Ngôn ngữ Đức

21.600.000 VNĐ

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Trung Quốc

Nhật Bản học

Hàn Quốc học

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

24.000.000 VNĐ

Vẫn còn nội dung phía dưới, bạn hãy ấn nút để xem tiếp nhé...